Lietošanas noteikumi

Lietošanas noteikumi
Vispārējie noteikumi

Interneta veikals Ērtadzīve.lv (turpmāk saukts arī kā Ērtadzīve.lv vai Pārdevējs) ir mazumtirdzniecības interneta veikals, kurš apkalpo patērētājus- fiziskas rīcībspējīgas personas, t. i., personas, kuras ir pilngadīgas un kuru rīcībspēja nav likumā noteiktā kārtībā ierobežota, turpmāk saukts Pircējs.

Šie lietošanas noteikumi (turpmāk Noteikumi) paredz interneta veikala Ērtadzīve.lv izmantošanas vispārējos nosacījumus. Noteikumi ir piemērojami, ja Pircējs izvēlas, pasūta un iegādājas Ērtadzīve.lv veikalā piedāvātās preces un/vai pakalpojumus.

Lietošanas noteikumi ir neatņemama distances līguma sastāvdaļa, ko puses, pamatojoties uz Pircēja pasūtījumu, noslēdz, ja Pircējs Pārdevēja tiešsaistes tirdzniecības vietā https://www.ertadzive.lv/ (interneta veikalā) ir veicis preču/pakalpojumu pasūtījumu. Noteikumos ietvertie pienākumi ir Pusēm obligāti. Veicot pasūtījumu interneta veikalā Pircējs ir apstiprinājis, ka tam ir tiesības noslēgt līgumu un veikt pirkumu.

Interneta veikala Ērtadzīve.lv preču un pakalpojumu tirdzniecību organizē un veic Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "A-birojs", vienotais reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā 40003972121, juridiskā adrese: Kleistu iela 18A - 2, Rīga, LV-1067.

Pasūtījumu veikšana

Veicot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir izlasījis, sapratis un piekrīt šiem Lietošanas noteikumiem. Pircējam nav atļauts pasūtīt preces un/vai pakalpojumus no interneta veikala Ērtadzīve.lv, ja Pircējs nav izlasījis un piekritis Lietošanas noteikumiem. Ja Pircējs veic pasūtījumu, uzskatāms ka Pircējs ir piekritis Lietošanas noteikumiem to aktuālajā redakcijā.

Pircējs var veikt pasūtījumu kā reģistrēts lietotājs vai arī bez reģistrācijas. Lai veiktu pasūtījumu kā reģistrētam lietotājam, Pircējam ir jāienāk savā Ērtadzīve.lv klienta profilā ar Facebook vai Google profilu, vai lietotājvārdu un paroli.

Veicot pasūtījumu bez reģistrācijas, Pircējam katrā pasūtījumā jānorāda vārds, uzvārds, kontaktinformācija un piegādes adrese. Ja Pircējs veic pirkumu bez reģistrācijas viņš nevar izmantot atlaižu/promo kodus.

Pircējam, neatkarīgi no saziņas informācijas iestatījumos atzīmētā, uz norādīto saziņas līdzekli tiek nosūtīti paziņojumi par veiktiem pasūtījumiem (piemēram, pasūtījuma apstiprinājums, ziņas par piegādi u.tml.). Šie paziņojumi ir nepieciešami līguma izpildei, t.i. pasūtījumu izpildei un Pircēja informēšanai par pasūtījuma statusu.

Pircējs ir atbildīgs par patiesas un pareizas informācijas sniegšanu, par tā izveidoto pieslēgšanās datu sarežģītību un saglabāšanu. Reģistrēts Pircējs droši glabā sava klienta konta pieejas datus un neatklāj klienta konta pieejas datus citām personām. Pircējs pilnā mērā atbild par visām darbībām, kas tiek veiktas viņa klienta kontā, tai skaitā iesniegtajiem preču pasūtījumiem, lietotāja komentāriem u.c. Ja Pircēja klienta kontu būs izmantojusi cita persona, Pārdevējs uzskatīs, ka darbības ir veicis Pircējs. Ja Pircējs ir aizmirsis pieejas datus savam klienta kontam, Pircējs griežoties uz erti@ertadzive.lv tos var atjaunot.

Cena, maksājumi

Preču cenas interneta veikalā Ērtadzīve.lv ir norādītas EUR valūtā. Visas cenas ir norādītas ieskaitot piemērojamo pievienotās vērtības vai citu nodokli. Preces tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā pasūtījuma izveidošanas laikā. Tomēr, atkarībā no Pircēja izmantotās bankas, banka Pircēja veiktajam maksājumam var piemērot savu komisiju.

Pasūtījumam var tikt piemērotas atlaides, akcijas cenas, kuponu un atlaižu kodi u.c., ja tādi ir pieejami aktuālajā internetveikala Ērtadzīve.lv piedāvājumā vai tādu ir saņēmis konkrēts Pircējs.

Atlaižu/promo kodu izmantošana:
 1. Ērtadzīve.lv akcijas kods - sistēmā uzģenerētais kods, kas piešķir atlaidi, veicot pirkumu;
 2. Ērtadzīve.lv akcijas koda lauks ir pieejams tikai reģistrētiem lietotājiem;
 3. Lai izmantotu akcijas kodu, Pircējam ir jāienāk savā Ērtadzīve.lv profilā;
 4. Lai izmantotu akcijas kodu, pirkuma summai jāatbilst noteiktajai minimālā pasūtījuma summai;
 5. Lai izmantotu akcijas kodu, pirms pirkumu groza apstiprināšanas, tas jāievada tam paredzētajā laukā. (Lauka nosaukums: “Akcijas kods” sadaļā “Aplūkot grozu”);
 6. Pēc koda ievadīšanas, norādītā koda vērtība tiks piešķirta kā atlaide no kopējās pasūtījuma summas;
 7. Akcijas kods ir izmantojams kā pēdējais solis, kad ir nokomplektēts viss pasūtījums, kā arī izvēlēts apmaksas veids;
 8. Ja akcijas kods jau ir ievadīts, bet tiek mainīts apmaksas veids vai papildināts pirkuma grozs ar papildus precēm, akcijas kods automātiski deaktivizējas un tas jāievada atkārtoti;
 9. Akcijas kods ir izmantojams vienā pirkuma reizē un tam norādītajā termiņā. To nav iespējams dalīt vairākos pirkumos.
 10. Vienā pirkuma reizē ir iespējams izmantot tikai 1 akcijas/promo kodu.

Pārdevējam ir tiesības, vienpusēji pēc saviem ieskatiem, noteikt piegādes maksu un minimālo pirkumu groza summu, t. i., minimālo summu, par kuru Pircējam jāizvēlas un jāpasūta preces interneta veikalā lai pasūtījums tiktu izpildīts. Ja Pircējam ir piemērojama piegādes maksa, tā būs jāmaksā papildus preču/pakalpojuma pirkuma cenai. Piegādes maksa var būt atkarīga no pasūtījuma vērtības un piegādes attāluma. Par piegādes maksām un piegādes teritoriju plašāka informācija sadaļā https://www.ertadzive.lv/piegade.

Visos gadījumos, kad Pārdevējam ir jāatmaksā Pircējam kādas naudas summas (piemēram par nepiegādātām/atgrieztām precēm/pakalpojumiem), atmaksājamā nauda tiks pārskaitīta uz Pircēja kontu Latvijas kredītiestādē no kura tika veikts Pircēja maksājums. Ja maksājums veikts no kredītiestādes, kas nav Latvijā un/vai šādam maksājumam kredītiestāde piemēro komisiju, kas ir lielāka nekā piemēro Latvijas kredītiestādes, Pārdevējs var pieprasīt Pircējam norādīt naudas atmaksai Latvijas kontu vai segt šādu bankas komisiju. Noteikumos minētajos gadījumos Pārdevējs tiesīgs no atmaksājamās naudas summas ieturēt preču piegādes maksu.

Piegāde

Veicot Preču/pakalpojumu pasūtījumu Pircējam ir iespēja izvēlēties piegādes laika intervālu, kāds tas norādīts interneta veikalā Ērtadzīve.lv. Preču piegādi Pārdevējs veic no pirmdienas līdz piektdienai. Kurjers informē preču saņēmēju par savu ierašanos aptuveni 1stundu pirms piegādes . Pārdevējs nodrošina preču piegādi tikai noteiktā reģionā, kā tas norādīts Piegādes sadaļā. Pārdevējs tiesīgs mainīt piegādes reģionu. Pārdevējs nodrošina preču piegādi līdz Pircēja pasūtījumā norādītās adreses galvenajai ieejai.

Pārdevējs dara visu iespējamo, lai pasūtījumu piegādātu nolīgtajā laikā, bet ne vienmēr tas ir iespējams. Pārdevējs neuzņemas atbildību par piegādes laika neievērošanu, ja atkāpe notikusi Pircēja dēļ vai citu nenovēršamu (satiksme, ceļu remonts utaml.) apstākļu iespaidā.

Pārdevējs dara visu iespējamo, lai pasūtījumu pilnībā izpildītu. Ja komplektējot pasūtījumu Pārdevējs konstatē, ka pasūtītā prece ir izpirkta, Pārdevējs tiesīgs, izmantojot Pircēja norādīto saziņas rīku, kontaktēties ar Pircēju par pasūtītās, bet neesošās preces aizstāšanu. Ja saziņa ar Pircēju nav iespējama vai nav aizvietojamu līdzīgu preču, piegāde tiks izdarīta tikai ar pieejamo preču daudzumu. Pārmaksātā nauda tiks atmaksāta Pircējam uz kontu no kura tika veikta samaksa.

Ja Pircēju paredzētajā piegādes laikā/dienā nevar sazvanīt un Pārdevēja kurjeram nav iespējas nodot preces/pakalpojumus Pircējam, kurjers turpina ieplānoto reisu un preces atgriežas Pārdevēja noliktavā.

Ja preces ir atgrieztas Pārdevēja noliktavā Pircēja vainas dēļ, Pircējam nākamajā darba dienā tiek piegādātas tās pašas preces. Ja tās ir bijušas svaigās pārtikas preces (piem. banāni vai piens) vai preces ar īsu derīguma termiņu, šo preču kvalitāte var tikt ietekmēta. Pircējs pats uzņemas atbildību par šādām precēm un Pircējam minētās preces netiks kompensētas vai mainītas.

Enerģijas dzērienus un alkoholu ir tiesīgs saņemt tikai pats Pircējs personīgi. Ja Latvijas Republikas normatīvie akti paredz, ka noteiktas preces var iegādāties tikai personas, kurām ir tādas tiesības (piemēram alkohola iegādei nepieciešamais vecums), Pārdevēja kurjeram piegādes brīdī ir tiesības pārliecināties vai saņēmējs tiesīgs attiecīgās preces iegādāties. Kurjeram konstatējot, ka Pircējam nav tiesību iegādāties pasūtītās preces, līgums par tādu preču pārdošanu uzskatāms par nenoslēgtu, preces Pircējam netiek nodotas, bet par precēm samaksātā nauda tiek atmaksāta (pārskaitīta) Pircējam. Šajā gadījumā Pārdevējam ir tiesības no Pircējam atmaksājamās summas ieturēt preču piegādes izdevumus. Par alkoholisko dzērienu tirdzniecību tuvāka informācija rindkopā Alkoholisko dzērienu iegāde.

Pieņemot no Pārdevēja kurjera preces, Pircējs pārbauda sūtījuma stāvokli, piegādāto preču atbilstību pasūtījumam un piegādes pavaddokumentam. Ja Pircējs nav izteicis aizrādījumus par iepriekš minēto, sūtījums ir uzskatāms par piegādātu atbilstoši veiktajam pasūtījumam un pienācīgā kvalitātē.

Tajos gadījumos, kad preču pieņemšanas laikā Pircējs ir pamanījis, ka sūtījumā nav atbilstošā preču daudzuma vai piegādātās preces neatbilst tā pasūtītajām precēm un tas nav norādīts preču pavaddokumentā, Pircējam preču pieņemšanas laikā par to jāinformē Pārdevēja kurjers. Ja prece ir nekvalitatīva, Pircējs šādu preci nepieņem un atgriež Pārdevēja kurjeram. Par atgrieztām precēm samaksātā nauda tiks noteiktā kārtībā atmaksāta Pircējam.

Kvalitāte, garantijas termiņš

Pārdevējs izvēlēsies pasūtījuma izpildei svaigākos un augstākās kvalitātes produktus un preces no Pārdevēja noliktavā pieejamā. Pārdevējs piegādās produktus ar visilgāko noliktavā pieejamo derīguma termiņu. Lielākajai daļai svaigo produktu interneta veikalā tiek uzrādīts, ar kādu minimālo derīguma termiņu tiks piegādāts produkts. Norādītais dienu skaits norāda izvēlētā produkta minimālo derīguma termiņa laiku pēc piegādes (ieskaitot piegādes dienu). Preces tiks atbilstoši iepakotas un drošā veidā transportētas.

Preces ražotāji var piešķirt noteiktām precēm kvalitātes garantiju, kas ir spēkā preču ražotāja noteiktā laika posmā. Ja precei ir piešķirta ražotāja garantija, tās termiņi, kā arī citi nosacījumi norādīti preču aprakstos un ar precēm izsniegtajā garantijas apliecinājuma dokumentā. Ja atsevišķa garantijas dokuments nav pievienots, par garantijas apliecinājumu kalpo preču piegādes dokuments. Tomēr, preču piegādes dokuments ir jāsaglabā arī ja ir bijis atsevišķs preces garantijas dokuments.

Precēm ir spēkā atbilstošajos normatīvajos aktos noteiktās kvalitātes garantijas.

Pārdevējs norāda, ka preces attēls, kas redzams interneta veikalā Ērtadzīve.lv nav tieši tā pati prece, kuru piegādā Pircējam, bet kopējs preci raksturojošs attēls un tamdēļ prece no attēlā redzamā var atšķirties izmēra, formas un krāsas ziņā. Preces īpašības norādītas pie katras preces apraksta un Pārdevējs atspoguļo preču ražotāja norādītās preču īpašības. Par preču īpašību informāciju ir atbildīgs preču ražotājs. Pārdevējs nedod nekādu garantiju, ka prece visos gadījumos atbildīs Pircēja vēlmēm. Ja Pircējs nav apmierināts ar preces kvalitāti, Pircējs noteiktā kārtībā var atteikties no konkrētās preces.

Svaigu preču garantija

Svaiguma garantija ir Pārdevēja apņemšanās izvēlēties un piegādāt Pircējam produktus ar visilgāko derīguma termiņu. Lielākajai daļai svaigo produktu mājas lapā tiek uzrādīts, ar kādu minimālo derīguma termiņu tiks piegādāts produkts. Norādītais dienu skaits norāda izvēlēta produkta minimālo derīguma termiņa laiku pēc piegādes (ieskaitot piegādes dienu). Daudzi produkti ir svaigi ierobežotu laika periodu, tādēļ ir ļoti svarīgi, lai tiešsaistē pasūtītie un Pircējam piegādātie produkti būtu derīgi lietošanai pēc iespējas ilgāku laika periodu. Ertadzive.lv apņemas piegādāt svaigākos produktus. Tā mēs nodrošinām svaiguma garantiju.

Ja klientu paredzētajā piegādes laikā/dienā nevar sazvanīt un šoferim nav iespējas tikt klienta adresē, šoferis turpina reisu un preces atgriežas noliktavā.

Ja preces tiek atgrieztas noliktavā klienta vainas dēļ, tās klientam tiek piegādātas nākamajā dienā. Klientam vedam tieši to pašu preci. Ja tās ir svaigās pārtikas preces (piem. banāni vai piens) vai preces ar īsu termiņu un ir ietekmēta preču kvalitāte, tad klients pats uzņemas atbildību un klientam preces netiks kompensētas vai mainītas

Ja Pārdevējs pieļauj kļūdu un piegādā Pircējam produktu ar vecu derīguma termiņu, Pārdevējs atmaksās 100% samaksāto naudas summu, kas samaksāta par šo produktu.

Atteikuma tiesības

Pircējam ir tiesības vienpusēji izmantot atteikuma tiesības un atkāpties no interneta veikalā Ērtadzīve.lv noslēgtā preču pirkuma līguma. Atteikuma tiesības var tikt izmantotas normatīvajos aktos, šajos Lietošanas noteikumos un citos attiecināmos Ērtadzīve.lv izdotajos nosacījumos noteiktā kārtībā. Atteikuma tiesības var izmantot tikai Pircējs, kurš atbilstoši normatīviem aktiem atzīstams par patērētāju, tas ir fiziska persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties vai ir iegādājusies preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tā saimniecisko vai profesionālo darbību.

Pircējam ir tiesības atteikties no pasūtītās preces 14 dienu laikā, par to paziņojot Ērtadzīve.lv Klientu Servisam (erti@ertadzive.lv ). Pircējs var iesniegt brīvas formas paziņojumu, kurā norādīts Pircēja vārds, uzvārds, kontakttālrunis, pasūtījuma datums un prece/pakalpojums attiecībā uz kuru Pircējs ir izmantojis atteikuma tiesību.

Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas laikā līdz preces atgriešanai Pārdevējam.

Piegādes maksa, ja tāda bija samaksāta, Pircējam netiek atmaksāta.

Pircējs ir atbildīgs par tiešajām izmaksām, kas saistītas ar šādu preču atgriešanu.

Kārtība kādā preces tiek atgrieztas un kā tiek atmaksāta nauda aprakstīta sadaļā- Preču atgriešana un apmaiņa.

Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

 1. pilnībā ir pabeigta pakalpojuma sniegšana, kura tika uzsākta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām, ja Pircējs ir skaidri piekritis un apliecinājis, ka viņš zaudēs atteikuma tiesības no dienas, kad līgums par pakalpojuma sniegšanu būs pilnībā izpildīts. Šis noteikums neattiecas uz līgumiem, ja līguma priekšmets ietver gan preci, gan pakalpojumu;
 2. preces vai pakalpojuma cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras Pārdevējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikuma tiesību termiņā;
 3. prece tiek izgatavota pēc Pircēja norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta;
 4. prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;
 5. pircējs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;
 6. prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām;
 7. pircējs ir iegādājies audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu un ir atvēris tās iepakojumu;
 8. tiek piegādāti laikraksti, periodiskie izdevumi vai žurnāli, izņemot gadījumu, ja tie tiek piegādāti saskaņā ar abonēšanas līgumu;
 9. līgums ir noslēgts par alkoholiskā dzēriena piegādi, par kura cenu ir panākta vienošanās līguma noslēgšanas laikā, ja tā piegādi var veikt pēc 30 dienām un tā vērtība ir atkarīga no tirgus svārstībām, kuras pārdevējs nevar kontrolēt;
 10. patērētājs ir pieprasījis pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam ierasties un veikt steidzamus remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus. Ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs, ierodoties pie patērētāja, sniedz papildu pakalpojumu vai piegādā preces, kas nav nepieciešamās rezerves daļas, lai veiktu remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus, atteikuma tiesības ir piemērojamas minētajiem papildu pakalpojumiem vai precēm;
 11. citos 20.05.2014. g. Ministru kabineta noteikumi Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” paredzētajos gadījumos.
Preču atgriešana un maiņa

Preču atgriešana, ja Pircējs izmantojis Atteikuma tiesības.

Preces no kurām Pircējs ir atteicies un kuras ir tikušas piegādātas, ir jāatgriež 14 dienu laikā no to saņemšanas dienas. Preces, kuru derīguma termiņš ir mazāks par 14 dienām ir jāatgriež pirms beidzies to derīguma termiņš. Atgriežot pārtikas preces, tām ir jābūt oriģinālajā iepakojumā, neatvērtām, derīguma termiņa ietvaros +1 diena. Atgriežot nepārtikas preces, tām ir jābūt oriģinālajā iepakojumā, neatvērtām, derīguma termiņa ietvaros +1 diena. Precēm nedrīkst būt norautas vai sabojātas etiķetes, aizsargplēves utaml. Preces jāatgriež pilnā to komplektācijā un kopā ar tām pievienotajām lietošanas instrukcijām utaml. Ja Pircējs nevar nodrošināt šīs prasības, Ērtadzīve.lv patur tiesības Pircējam neizmaksāt naudu par atgrieztajām precēm.

Līgumam neatbilstošu preču atgriešana

Pieteikums par līgumam neatbilstošas preces atgriešanu piesakāms Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktā kārtībā.

Ja Pircējs pēc pasūtījuma saņemšanas ir konstatējis, ka prece ir bojāta un/vai sliktas kvalitātes, Pircējs vēršas Ērtadzive.lv Klientu Servisā, rakstot pieteikumu uz e-pastu erti@ertadzive.lv, apraksta preces bojājumu un pievieno fotogrāfiju ar bojāto preci.

Nepārtikas preces, kurām ir derīguma/garantijas termiņš un ir konstatēts preces defekts, Pircējs var atgriezt derīguma/garantijas termiņa laikā.

Pārtikas preces Pircējs var atgriezt pirms beidzies preces derīguma termiņš.

Preces Pircējs uz sava rēķina atgriež, nosūtot pa pastu uz SIA A-birojs adresi Kleistu iela 18A-2, Rīga, LV-1067 vai nodod Pārdevējam noliktavā adresē Mellužu iela 15-4, Rīga, LV-1067, pirms tam vienojoties ar Pārdevēju par atgriešanas laiku. Vienojoties ar Pārdevēju, preces var tikt nodotas Pārdevēja pārstāvim (kurjeram).

Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai. Netiek pieņemtas lietotas preces, preces, kuras higiēnas apsvērumu dēļ nevar pieņemt atpakaļ, jo to iepakojums ir atvērts, pārtikas preces ar atvērtu iepakojumu, preces kuras nav pilnīgā komplektācijā, kā arī preces kuru bojājumi ir radušies Pircējam neatbilstoši glabājot preci. Preces jāatgriež atbilstoši iepakotas oriģinālajā iepakojumā un pilnā komplektācijā. Ja prece neatbilst minētajam, Pārdevējam ir tiesības nepieņemt preci, kā arī neatmaksāt Pircēja par preci samaksāto naudu.

Pircējs var vienoties ar Pārdevēju par preču apmaiņu.

Preču, kuras Pircējs, izmantojot atteikuma tiesības vai sakarā ar preču neatbilstību līgumam, noteiktā kārtībā ir atgriezis atpakaļ Pārdevējam, cenu Pārdevējs atmaksā Pircējam, trīsdesmit dienu laikā pēc preces pieņemšanas, pārskaitot uz kontu no kura veikta preces apmaksa.

Preču atgriešanas izdevumus, izņemot ja tiek atgrieztas līguma noteikumiem neatbilstošas preces, sedz Pircējs.

Ja netiek piegādāta kāda no pasūtītajām precēm, tās vērtība tiek atlīdzināta ar pārskaitījumu uz Pircēja profilā norādīto kontu 3-5 darba dienu laikā. Informācija par naudas atgriešanu tiks nosūtīta uz klienta profilā norādīto e-pasta adresi.

Citi noteikumi

Pārdevējs saglabā sev tiesības vienpusēji grozīt, labot vai papildināt Noteikumus. Pircējam, iepērkoties interneta veikalā Ērtadzīve.lv, piemērojami Noteikumi, kas ir spēkā pasūtījuma iesniegšanas brīdī un ir publicēti mājas lapā Ērtadzīve.lv, tādēļ Pircējam ar Noteikumiem jāiepazīstas katrā iepirkšanās reizē. Ja Pircējs veic pasūtījumu, uzskatāms, ka Pircējs ir iepazinies ar Noteikumiem tai brīdī esošajā redakcijā un tiem piekrīt. Ertadzive.lv mājas lapas saturs ir nodrošināts atbilstoši tam, kāds tas ir atainots Ērtadzīve.lv. Pārdevējs vai trešās personas nedod nekādas garantijas par mājas lapas saturu. Ertadzive.lv nav atbildīgs par jebkādiem izdevumiem vai zaudējumiem, kas radušies jebkādā veidā saistībā ar mājas lapas apmeklēšanu vai izmantošanu, neatkarīgi no tā vai Ertadzive.lv ir zinājis par mājas lapas vai tās satura trūkumiem.

Pārdevēja mājas lapā sniegtās informācijas mērķis ir informēt tās apmeklētājus par Pārdevēja piedāvātajiem pakalpojumiem un precēm, to lietošanu, tomēr Pārdevējs nekādā veidā tieši vai netieši negarantē vai neapliecina un neatbild par to, ka informācija, kas sniegta mājas lapā Ērtadzīve.lv vai ar šīs tīmekļa vietnes palīdzību, ir precīza, pilnīga vai atjaunināta vai par to, ja tā nav pieejama no Ertadzive.lv neatkarīgu iemeslu dēļ. Pārdevējs neapliecina un negarantē to, ka šī mājas lapa un/ vai caur to internetā sniegtie pakalpojumi darbosies nekļūdīgi vai bez pārtraukumiem. Ertadzive.lv mājas lapā norādītā informācija nekādā gadījumā nav uzskatāma par padomu vai aicinājumu iegādāties vai pārdot kādu preci, vai pakalpojumu, vai arī par kādu citu Pārdevēja ieteikumu. Jāņem vērā, ka Pārdevējs nepiedāvās preces vai pakalpojumus jebkurai personai, kuras gadījumā pēc Pārdevēja ieskatiem šādu pakalpojumu sniegšana ir pretrunā ar normatīvajiem aktiem.

Katra puse atbild par otrai Pusei nodarītiem tiešiem zaudējumiem, ja tādi radušies Noteikumu pārkāpuma rezultātā.

Pārdevējs atbrīvojams no atbildības, ja Pircējs daļēji vai pilnībā nav iepazinies ar Noteikumiem, kaut arī tam tāda iespēja tika sniegta.

Pārdevējs, ievērojot sistēmas iespējas un kapacitāti, tiesīgs dzēst Pircēja kontu, ja interneta veikals Ērtadzīve.lv netiek lietots ilgāk kā divus gadus. Ja Pircējs regulāri pārkāpj Noteikumus, Pārdevējs tiesīgs bloķēt vai dzēst Pircēja kontu. Pārdevējam ir tiesības, bez brīdinājuma, vienpusēji ierobežot Pircējam interneta veikala Ērtadzīve.lv pakalpojumu izmantošanu vai atcelt Pircēja reģistrāciju, ja Pircējs interneta veikalu izmanto pārkāpdams šos Noteikumus, mēģina kaitēt Pārdevējam vai sistēmas darba stabilitātei un/vai drošībai. Pārdevējs saglabā tiesības ierobežot pirkumus, kuros ir vairumtirdzniecības pirkšanas pazīmes vai pēc kuriem ir pastiprināts pieprasījums. Visi strīdi risināmi sākotnēji pārrunu ceļā, griežoties pie Pārdevēja, bet ja strīdīgā situācija nav tikusi atrisināta pārrunu ceļā, strīdu var risināt pēc piekritības Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, (https://www.ptac.gov.lv/) Patērētāju strīdu risināšanas komisijā un/vai Latvijas Republikas tiesā.

Noteikumi pakļauti Latvijas Republikas normatīviem aktiem. Ja jebkurš no Noteikumos ietvertajiem nosacījumiem, pēc kompetentas iestādes ieskatiem, ir uzskatāms par neatbilstoši normatīviem aktiem, tas neietekmē pārējo nosacījumu spēkā esamību.

Alkoholisko dzērienu iegāde

Enerģijas dzērienu un alkoholu saturošu dzērienu apritē Pārdevējs ievēro atbilstošajos normatīvajos aktos noteiktos aizliegumus un ierobežojumus alkoholisko dzērienu iegādei un piegādei. Pircējs var pasūtīt enerģijas dzērienus un/vai alkoholu saturošus dzērienus (Noteikumos saukti arī kā alkoholiskie dzērieni) tikai, ja Pircējs- fiziska persona ir sasniegusi 18 gadu vecumu. Veicot pirkumu interneta veikalā, pirms pirkuma apmaksas Pircējam būs nepieciešams apliecināt, ka ir vismaz 18 gadus vecs, Pircēja identitātes un vecuma apliecināšanai izmantojot Pārdevēja piedāvāto un normatīviem aktiem atbilstošu elektroniskās identifikācijas veidu Smart ID vai eParaksts mobile. (kvalificēts vai kvalificēts paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas līdzeklis).

 1. Izmantojot Smart ID – lai apstiprinātu vecumu Pircējam būs nepieciešama Smart ID pilnas piekļuves versija ar kvalificēto elektronisko parakstu (drošības līmenis1). To iespējams pārbaudīt Smart ID aplikācijā sadaļā "Izvēlne" - "Lietotāja informācija" - "Konta līmenis: Smart-ID kvalificēts elektroniskais paraksts". UZMANĪBU: Smart ID pamata versija nav izmantojama identitātes un vecumu apstiprināšanai. Pēc Smart ID uzstādīšanas viedierīcē, konts jāpiereģistrē. Pircējam būs nepieciešams ievadīt savu personas kodu. Pēc tam viedierīcē, kurā ir Smart ID konts, parādīsies paziņojums, par nepieciešamību apstiprināt autentifikāciju ar PIN1 kodu. Jāņem vērā, ka Latvijā izsniegtos jaunā parauga personas kodus, kas nesatur dzimšanas datus, nevarēs reģistrēt tiešsaistē un būs jādodas uz bankas filiāli.
 2. Izmantojot eParaksts mobile – Pircējam būs nepieciešams ievadīt savu eParaksts lietotāja kodu. Pēc tam viedtālruņa e-paraksts mobile lietotnē būs nepieciešams apstiprināt autentifikāciju, izmantojot PIN kodu vai biometriskos datus. 

Alkoholiskos dzērienus iespējams apmaksāt tikai bezskaidras naudas norēķinu veidā. Pircējs var pasūtīt enerģijas dzērienus un/vai alkoholu saturošos dzērienus jebkurā laikā, bet šīs preces var tikt piegādātas tikai laika posmā no 08:00 līdz 22:00. Ja jebkādu iemeslu dēļ faktiskais piegādes laiks ir agrāks vai vēlāks par norādītajām stundām un pasūtījums satur alkoholu saturošus dzērienus, preces paliks pie Pārdevēja kurjera un Pircējam noteiktā kārtībā tiks atgriezta par precēm samaksātā nauda. Pārdevējam ir tiesības no tās ieturēt piegādes izdevumus.

Alkoholisko un enerģijas dzērienu piegādi var saņemt pilngadīga persona, kas sasniegusi vismaz 18 gadu vecumu. Saņemot preces, Pircējs uzrāda kurjeram savu vecumu apstiprinošu spēkā esošu personas apliecinošu dokumentu (Latvijas Republikas (vai ārvalsts) pilsoņa pasi, Latvijas Republikas (vai ārvalsts) pilsoņa personas identifikācijas karti). Pircējam šāds vecumu apliecinošs dokuments jāuzrāda, ja tā vecums nepārsniedz 25 gadus, bet pēc kurjera pieprasījuma arī citos gadījumos. Pircējam neuzrādot personas dokumentu, uzrādot spēkā neesošu personas dokumentu vai noskaidrojoties, ka Pircējs ir jaunāks par 18 gadiem, Pārdevējs alkoholu/enerģijas dzērienus nenodod Pircējam un ir uzskatāms, ka preču (alkohola/enerģijas dzērienu) piegāde nav iespējama Pircēja vainas dēļ un līgums par tādu preču pārdošanu uzskatāms par nenoslēgtu. Pircējam noteiktā kārtībā tiks atgriezta par precēm samaksātā nauda. Pārdevējam ir tiesības no tās ieturēt piegādes izdevumus.

Brīdinājumi

Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme.

Aizliegts piegādāt (izsniegt) alkoholiskos dzērienus no pulksten 22.00 līdz 8.00.

Aizliegts alkoholiskos dzērienus pārdot, iegādāties un nodot nepilngadīgām personām.

Speciālo atļauju (licenci) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai var apskatīt ŠEIT. Pielikums ŠEIT.

Klientu serviss

Kontakti: Tālr. +371 63331177, E-pasts: erti@ertadzive.lv

Darba laiks: P-Pk plkst. 9-17