Lietošanas noteikumi

Svarīgi!

Saistībā ar Ministru kabineta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un Klienta pieprasījumu, sūtījums tiek nodots un pieņemts bez personu fiziska kontakta. Par sūtījuma saņemšanas brīdi uzskatāma SIA “A-birojs” kurjera nosūtītā īsziņa klientam par sūtījuma novietošanu norādītā vietā. Šis dokuments apliecina sūtījuma piegādi arī bez pasūtījuma saņēmēja paraksta uz tā. Par apliecinājumu sūtījuma saņemšanai kalpos SIA “A-birojs” sistēmā saņemtais pakalpojuma pieprasījums, nosūtītā īsziņa klientam par sūtījuma novietošanu norādītā vietā, telefonsarunas ieraksts vai cits SIA “A-birojs” izstrādātais elektroniskais apliecinājums. SIA “A-birojs” neatbild par sūtījuma kvantitāti un kvalitāti pēc brīža, kas tas tiek novietots saņēmēja norādītajā vietā, izņemot gadījumus, ja pie sūtījumā esošo preču kvalitātes un sortimenta trūkumiem ir vainojams preču ražotājs vai SIA “A-birojs”.

Lietošanas noteikumi

Ertadzive.lv mājas lapas saturs ir nodrošināts atbilstoši tam, kāds tas ir un kāds tas ir pieejams. Ertadzive.lv vai trešās personas nedod nekādas garantijas par mājas lapu vai tās saturu. Ertadzive.lv nav atbildīgs par jebkādiem izdevumiem, zudumiem vai zaudējumiem, kas radušies jebkādā veidā saistībā ar mājas lapas apmeklēšanu vai izmantošanu, pat ja Ertadzive.lv ir zinājis par mājas lapas vai tās satura trūkumiem. Ertadzive.lv mājas lapā sniegtās informācijas mērķis ir informēt tās apmeklētājus par Ertadzive.lv piedāvātajiem pakalpojumiem un produktiem un to lietošanas noteikumiem, tomēr Ertadzive.lv nekādā veidā tieši vai netieši negarantē vai neapliecina un neatbild par to, ka informācija, kas sniegta tās mājas lapā vai ar šīs tīmekļa vietnes palīdzību, ir precīza, pilnīga vai atjaunināta vai par to, ja tā nav pieejama no Ertadzive.lv lv neatkarīgu iemeslu dēļ. Informācija Ertadzive.lv mājas lapā var tikt grozīta vai izņemta bez īpaša paziņojuma. Ertadzive.lv neapliecina un negarantē to, ka šī mājas lapa un/ vai caur to internetā sniegtie pakalpojumi darbosies nekļūdīgi vai bez pārtraukumiem. Ertadzive.lv mājas lapā norādītā informācija nekādā gadījumā nav uzskatāma par padomu vai lūgumu iegādāties vai pārdot kādu produktu, vai pakalpojumu, vai arī par kādu citu pakalpojumu sniedzēja ieteikumu, ja vien konkrētais pakalpojuma sniedzējs nav tieši norādījis citādi. Ertadzive.lv nepiedāvās šādus produktus vai pakalpojumus jebkurai personai, kuras gadījumā pēc Ertadzive.lv ieskatiem šādu pakalpojumu sniegšana ir pretrunā tiesību vai normatīvajiem aktiem.

Preču piegāde

Ertadzive.lv mājas lapa apkalpo privātpersonas. Preču piegādi veicam no pirmdienas līdz sestdienai. Kurjers informē preču saņēmēju 1h pirms piegādes.

Preču atgriešana un maiņa
 1. Preces, kurām ir noteikts derīguma termiņš, tiek piegādātas tā, lai Pircējam būtu iespēja izmantot šīs preces līdz derīguma termiņa beigām;
 2. Pieteikums par vienošanās neatbilstošas preces atgriešanu piesakāms Ministru kabineta noteikumu Nr.631 “Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” noteiktā kārtībā, izmantojot Internetveikalā atvērto Pircēja personīgo norēķinu kontu;
 3. Jūs varat izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no vienošanās 14 kalendāro dienu laikā pēc attiecīgo preču piegādes. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:
  1. preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;
  2. tiek piegādātas pārtikas preces vai citas tūlītējam patēriņam mājsaimniecībā paredzētas preces;
  3. preces pēc piegādes tikušas sabojātas;
  4. citos likumā paredzētajos gadījumos.
 4. Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā Pircējs 14 dienu laikā pēc preces var atgriezt vai samainīt preci nododot kurjeram, pirms tam ar Pārdevēju saskaņojot preču atgriešanas vai maiņas datumu un laiku;
  1. Preču atgriešana attiecas tikai uz nepārtikas precēm.
 5. Preču cenu, ko Pircējs, izmantojot atteikuma tiesības, ir atgriezis atpakaļ Pārdevējam šajā Līgumā noteiktā kārtībā, Pārdevējs atgriež Pircējam, trīsdesmit dienu laikā pēc preces pieņemšanas;
 6. Ja Pircējs atgriež preces Pārdevējam, izmantojot atteikuma tiesības, piegādes maksa Pircējam netiek atmaksāta.
 7. Preču atgriešanas izdevumus, izņemot ja tiek atgrieztas Līguma noteikumiem neatbilstošas Preces, sedz Pircējs;
 8. Ja netiek piegādāta kāda no pasūtītajām precēm, tās vērtība tiek atlīdzināta ar pārskaitījumu uz klienta profilā norādīto kontu 3-5 darba dienu laikā.
 9. Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai. Precēm ir jābūt nesabojātām, nezaudējušām preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u. c.) un nelietotām. Prece ir jāatdod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, un preces piegādes dokumentu, kā arī lietošanas instrukcijas un citus preces piederumus. Ja prece nav pilnībā komplektēta, ir sabojāta, nekārtīga vai nav atbilstoši iepakota, Pārdevējam ir tiesības nepieņemt preci, kā arī neatmaksāt Pircēja par preci samaksāto naudu.
Svaigu preču garantija.

Svaiguma garantija ir Pārdevēja apņemšanās izvēlēties un piegādāt Pircējam produktus ar visilgāko derīguma termiņu. Lielākajai daļai svaigo produktu mājas lapā tiek uzrādīts, ar kādu minimālo derīguma termiņu tiks piegādāts produkts. Norādītais dienu skaits norāda izvēlēta produkta minimālo derīguma termiņa laiku pēc piegādes (ieskaitot piegādes dienu). Daudzi produkti ir svaigi ierobežotu laika periodu, tādēļ ir ļoti svarīgi, lai tiešsaistē pasūtītie un Pircējam piegādātie produkti būtu derīgi lietošanai pēc iespējas ilgāku laika periodu. Ertadzive.lv apņemas piegādāt svaigākos produktus. Tā mēs nodrošinām svaiguma garantiju.

Ja klientu paredzētajā piegādes laikā/dienā nevar sazvanīt un šoferim nav iespējas tikt klienta adresē, šoferis turpina reisu un preces atgriežas noliktavā.

Ja preces tiek atgrieztas noliktavā klienta vainas dēļ, tās klientam tiek piegādātas nākamajā dienā. Klientam vedam tieši to pašu preci. Ja tās ir svaigās pārtikas preces (piem. banāni vai piens) vai preces ar īsu termiņu un ir ietekmēta preču kvalitāte, tad klients pats uzņemas atbildību un klientam preces netiks kompensētas vai mainītas

Ja Pārdevējs pieļauj kļūdu un piegādā Pircējam produktu ar vecu derīguma termiņu, Pārdevējs atmaksās 100% samaksāto naudas summu, kas samaksāta par šo produktu.

Atlaižu / promo kodu izmantošana:
 1. Ērtadzīve.lv akcijas kods - sistēmā uzģenerētais kods, kas piešķir atlaidi, veicot pirkumu.
 2. Ērtadzīve.lv akcijas koda lauks ir pieejams tikai reģistrētiem lietotājiem.
 3. Lai izmantotu akcijas kodu, Jums ir jāienāk savā Ērtadzīve.lv profilā, t.i, jāpieslēdzas ar Facebook vai Google profilu, vai lietotājvārdu un paroli.
 4. Lai izmantotu akcijas kodu, pirkuma summai jābūt vismaz 20 EUR (minimālā pasūtījuma summa).*
 5. Lai izmantotu akcijas kodu, pirms pirkumu groza apstiprināšanas, tas jāievada tam paredzētajā laukā. (Lauka nosaukums: “Akcijas kods” iekš sadaļas “Aplūkot grozu”).
 6. Pēc koda ievadīšanas, norādītā koda vērtība tiks piešķirta kā atlaide no kopējās pasūtījuma summas.
 7. Akcijas kods ir izmantojams kā pēdējais solis, kad ir nokomplektēts pasūtījums, kā arī izvēlēts apmaksas veids.
 8. Ja akcijas kods jau ir ievadīts, bet tiek mainīts apmaksas veids vai papildināts pirkuma grozs ar papildus precēm, akcijas kods automātiski deaktivizējas.
 9. Akcijas kods ir izmantojams vienā pirkuma reizē un to nav iespējams dalīt vairākos pirkumos.

*Bezmaksas piegādes nosacījumus lasīt sadaļā: https://www.ertadzive.lv/piegade

Alkoholisko dzērienu iegāde

Klients var pasūtīt alkoholu saturošos dzērienus jebkurā laikā, bet šie produkti var tikt piegādāti tikai laika posmā no 08:00 līdz 22:00. Ja jebkādu iemeslu dēļ piegādes laiks ir agrāks vai vēlāks par norādītajām stundām un pasūtījums satur alkoholu saturošus dzērienus, produkti paliks pie kurjera un Klientam tiks atgriezta samaksātā nauda par šiem produktiem. Piegādi var saņemt pilngadīga persona, kas sasniegusi vismaz 18 gadu vecumu. Personai, kas saņem produktus, taču izskatās jaunāka par 25 gadiem, tiks lūgts uzrādīt vecumu apliecinošu dokumentu. Ja vecumu apliecinošs dokuments nebūs pieejams un adresē nebūs neviena, kas sasniedzis vismaz 18 gadu vecumu, piegādes brīdī, produkti paliks pie piegādātāja.