Privātuma politika

Datu apstrāde

Veicot pasūtījumu, Pircējs piekrīt savu personas datu izmantošanai, apkopošanai un cita veida apstrādei atbilstoši interneta veikala lietošanas un preču/pakalpojumu pasūtīšanas noteikumiem. Pircēja nodotos personas datus, Pārdevējs apstrādās nolūkā un ar mērķi ar tiešās tirgvedības (aktīvās pārdošanas) starpniecību piedāvāt preces/pakalpojumus, izpildīt Pircēja pasūtījumu(s), tai skaitā ar tiesībām pakalpojuma izpildes nodrošināšanai nodot tos trešajām personām, piemēram, pārvadātājam, kas piegādās Pircējam preces, finanšu pakalpojumu sniedzējam, kas nodrošinās preču un pakalpojumu apmaksu vai kreditēšanu utaml.

Pārdevējs nodrošina informācijas aizsardzību un nav tiesīgs izpaust personas datus, ja vien pretējais nav noteikts normatīvajos aktos.

datu apstrādi Pārdevējs veiks laika posmā, kamēr ir Pircēja piekrišana personas datu apstrādei un tikai tādiem apstrādes veidiem, kuriem ir spēkā Pircēja piekrišana, kā arī kamēr ir spēkā tās aktivitātes, kurām Pircējs ir devis personas datu izmantošanas (apstrādes) piekrišanu.

Pircējs dod savu piekrišanu personas datu izmantošanai tirgus izpētes un reklāmas/mārketinga darbību realizēšanai, ja Pircējs vēlas saņemt informāciju par Pārdevēja komerciālām aktualitātēm, izplatītajām precēm un pakalpojumiem kā arī īpašos piedāvājumus.

Lai Pircējs varētu saņemt pakalpojumus un informāciju, Pārdevējs kā pārzinis apstrādās, tai skaitā analizēs un apkopos, izmantojot sekojošus Pircēja personas datus: iegādāto preču/pakalpojumu veidu, biežumu, maksājumu vēsturi, saziņas adresi (e-pasts/pasts), vārdu, uzvārdu, līguma numuru, telefona numuru, personas kodu, norēķinu datus.

Lai Pircējs varētu piedalīties aptaujās un izteikt savu vērtējumu ar mērķi uzlabot Pārdevēja sniegto pakalpojumu servisu un piedāvājumus, Pārdevējs kā pārzinis un sadarbības partneri, kas Pārdevēja uzdevumā kā apstrādātāji, nodrošinās aptauju veikšanu, apstrādās sekojošus Pircēja personas datus: iegādāto preču/pakalpojumu veidu un klientu apkalpošanas veidu, saziņas adresi (e-pasts vai pasts), vārdu, uzvārdu, telefona numuru.

  1. Pārdevējam, kā datu apstrādes pārzinim un tā piesaistītajiem partneriem, kā datu apstrādātājiem, darījuma (līguma) izpildes tai skaitā grāmatvedības, uzskaites, statistikas un tiešās tirgvedības (aktīvās pārdošanas) mērķiem apstrādāt manus personas datus, kurus esmu norādījis, vai kas tiks iegūti darījuma izpildes rezultātā (piemēram, norēķinoties par preci vai pakalpojumu izmantojot kredītiestādi, vai veicot preču/pakalpojumu pakošanu un piegādi).
  2. Piekrītu savu personas datu, tai skaitā savu pirkumu vēstures datu apstrādei lai saņemtu komerciālus paziņojumus par izplatītajām precēm un pakalpojumiem, piedalītos aptaujās/izlozēs/loterijās, saņemtu skaidrojumus par Pārdevēja produktiem un pakalpojumiem, reklāmu un/vai maniem pirkšanas paradumiem pielāgotus un īpašos piedāvājumus uz manis norādīto:
    • dzīvesvietas adresi;
    • e-pasta adresi;
    • mobilā tālruņa numuru.

Apstiprinot pasūtījumu apstiprinu, ka esmu informēts, par savām tiesībām jebkurā brīdī atsaukt savu sniegto piekrišanu personas datu apstrādei, atteikties no informācijas un reklāmas saņemšanas. Man ir tiesības pieprasīt savu datu vai to daļas labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu, kā arī tiesības uz datu pārnesamību, atbilstoši spēkā esošo tiesību aktu noteikumiem. Apzinos, ka piekrišanas atsaukšana neietekmēs apstrādes likumīgumu, kura pamatā ir pirms atsaukuma sniegtā piekrišana, kā arī gadījumos, kad datu apstrāde tiek veikta saskaņā ar citu tiesisku pamatu. Apzinos, ka piekrišanas atsaukšana neietekmēs apstrādes likumīgumu gadījumos, ja datu apstrādes, apkopošanas vai uzglabāšanas prasība izriet no spēkā esošiem normatīviem aktiem vai datu apstrāde ir nepieciešama no līguma izrietošo prasījumu izpildei vai parādu piedziņai.

Datu apstrāde Pircējam norēķinoties ar Swedbank internetbanku vai maksājumu karti

Pircējam veicot apmaksu izmantojot Swedbank interneta banku: priekšapmaksa, izmantojot Pircēja izmantojamo Swedbank interneta bankas sistēmu. Pircējam, vēloties izmantot šo apmaksas formu, ir jābūt parakstījušam „Swedbank” AS interneta bankas līgumu. Maksājot par precēm šādā veidā, Pircējam internetbankas sistēmā izveidojas maksājums pēc tā apmaksājamā pasūtījuma. Naudu Pircējs pārskaita uz Starpnieka kontu. Atbildība par datu aizsardzību Pircēja maksājuma laikā šajā gadījumā attiecināma uz atbilstošo banku, jo visas naudas operācijas notiek bankas internetbankas sistēmā.

Pircējam veicot apmaksu izmantojot maksājuma karti: priekšapmaksa izmantojot Pircēja izmantojamu MasterCard, VISA vai VISA Electron debetkarti vai kredītkarti. Gan ievadot kredītkartes vai debetkartes datus, gan arī norēķinoties ar kredītkarti vai debetkarti, Klients Ertadzive.lv veikala sistēmā neatstāj datus, jo maksāšanas operācijas veikšanai Pircējs tiek novadīts uz sertificēta pakalpojumu sniedzēja drošu serveri.